Disclaimer | Srilankarondreis.com

WhatsApp

Bellen

Mailen

Messenger

Disclaimer Srilankarondreis.com

Door het gebruik van de website van Srilankarondreis B.V. gaat u ermee akkoord dat Srilankarondreis B.V. niet aansprakelijk is voor claims en/of schade die voortvloeit uit deze website. Alle gepubliceerde stukken worden onderworpen aan de eigendomsrechten van derden zoals aangegeven of als eigendom van Srilankarondreis.com (SRI).

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. SRI  is niet aansprakelijk voor en- niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Alle publicaties van SRI zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van SRI. Voor iedere reservering garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud te zijn en in het bezit  van de juridische bevoegdheid om reserveringen te maken op deze website in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

De tarieven op onze website zijn alleen van toepassing indien een reservering direct wordt gemaakt door middel van SRI. Daarnaast zijn tarieven op basis van beschikbaarheid en geven een indicatie aan. Deze tarieven zijn niet beschikbaar direct bij het hotel. De tarieven op onze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd . Als u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden van het gebruik, bent u niet gemachtigd tot toegang of het gebruik van informatie op deze website en moet u deze website verlaten.